Türkiye'de yayınlanan Eğitim Dergileri ve İçerikleri
Sayfa 1 2 3 4 5. Ana Sayfa...A...
 
TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ (TÜFED)
 
Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED) internet üzerinden ücretsiz yayın yapan yılda bir cilt, her ciltte iki sayı olarak yayınlanan, hakemli ve online bir fen eğitimi dergisidir. Hedef kitlesi fen eğitimcileri, fen eğitimi öğrencileri, öğretmenler ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişi ve kuruluşlardır. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayımlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

ISSN:1304-6020 Internet adresi: www.tused.org
 
TÜRK BİLGİSAYAR ve MATEMATİK EGİTİMİ DERGİSİ (TÜRKBİLMAT)
 
Türk Bilgisayar ve Matematik Egitimi Dergisi (TÜRKBILMAT) ücretsiz yayın yapan yılda bir cilt, her ciltte iki sayı olarak yayınlanan, hakemli bir eğitim dergisidir. Hedef kitlesi; bilişimciler, matematik eğitimcileri, matematik ve bilgisayar öğrencileri, ilgili alanın ögretmen adayları, ögretmenleri ve egitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişi ve kuruluşlardır. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayımlanır.Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

ISSN:xxxx-xxxx Internet adresi: www.bilmat.ktu.edu.tr/dergi
 
TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY (TOJET)
 
TOJET, uluslararası, ilgi alanı eğitim teknolojisi olan ve kar amacı gütmeyen elektronik bir dergi olup yılda dört defa (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Sunulan makaleler ve araştırmalar yayın kurulu tarafından değerlendirilip yayınlanmaktadır. TOJET uluslararası yayın kuruluşlardan ERIC, British Education Index, Australian Educational Index, EBSCO ONLINE ve EBSCO CD ROM Database tarafından taranmaktadır. Makalelerin değerlendirme aşaması üç hafta ile sekiz hafta sürmekte olup yayınlanması dört ayı bulabilmektedir.

ISSN:1303 - 6521 Internet adresi: www.tojet.net
 
EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (EJER)
 

Anı Yayıncılık tarafından, bilimin gelişmesine yeni düşüncelerin, bilgilerin, alandaki yeniliklerin tartışılmasına katkıda bulunmak amacıyla çıkarılan hakemli bir dergidir. Derginin içeriği eğitimin tüm alt disiplinlerini kapsayacak nitelikte ve sürelidir. Dergi yayın hayatına Mart 2002 de çıkardığı ilk sayısıyla başlamıştır.


ISSN:1302-597X Internet adresi: http://www.ejer.com.tr/

 
TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION (TOJDE)
 
TOJDE hakemli ve internet üzerinden İngilizce olarak yayın yapan bir dergidir. Uzaktan eğitimle ilgili makaleler ve araştırmalar yayın kurulu tarafından değerlendirilip yayınlanmaktadır. Dergi, eğitimciler, eğitim teknologları ve uzaktan eğitim uzmanları arasında iletişim kurarak onların yeni stratejiler ve uzaktan eğitim konusunda yeni fikirleri paylaşmalarına olanak sağlamaktadır.

ISSN:1302-6488 Internet adresi: http://tojde.anadolu.edu.tr/
 
KURAM ve UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ (KUYEB)
 
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) dergisi, yılda iki kez (Mayıs ve Kasım) basılı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. KUYEB’de, eğitimin tüm alanları ile ilgili görgül/ampirik araştırmalar, derleme türü, en son literatürü değerlendiren, meta-analiz çalışmaları, model önerileri, olgu sunuları, tartışmalar ve benzeri özgün yazılara yer verilmektedir. KUYEB, Contents Pages in Education, Educational Research Abstracts Online ile EBSCO’nun pek çok veri tabanında indekslenmekte ve/veya özetlerine yer verilmektedir.

ISSN:1303-0485 Internet adresi: www.edam.com.tr/kuyeb.asp
 
ÇAĞDAŞ EĞİTİM DERGİSİ
 
Çağdaş Eğitim Dergisi; öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin başlıca sorunlarını dile getirmek ve çözüm yollarını araştırıp önermek; eğitimdeki en son gelişmeleri meslektaşları ile paylaşmak ve öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yardımcı olmak; eğitimde yeni yayınları tanıtmak; eğitim olaylarını özetlemek ve eğitim haberlerini sunmak amacıyla eğitim bilimleri alanında uygulamacı ve akademisyenler tarafından üretilen bilimsel ve orijinal yazılarla sürekli gelişen, hakemli bir dergidir.

ISSN:1300-249X Internet adresi: http://www.cagdasegitim.org
 
MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ
 

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı Eğitim - Kültür ve Sanat dergisi olan Milli Eğitim Dergisi 3 ayda bir, yılda 4 defa yayınlanır.ISSN:1302-5600 Internet adresi: http://yayim.meb.gov.tr/e-dergiler.htm

 
İLKÖĞRETİM ONLINE (İÖO)
 
İlköğretim-online (İOO) Ocak, 2002’den itibaren yayına geçen, hakemli, kar amacı gütmeyen, elektronik bir dergi olup yılda iki kez yayınlanır. İOO elektronik bir dergidir, sadece internet üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca bir baskısı yoktur. Şimdilik erişimi ücretsizdir. İOO eğitimin tüm alanlarından ilköğretimi hedefleyen yayınlara açıktır. İOO; disipliner ve/veya disiplinler arası bir yaklaşımla, Turkiye’de eğitim – öğretim sürecinin ilköğretim basamağında bilgi, kuram, öğretimde nitelik, ve her türlü öğretim tasarım ve teknolojilerinin bu süreç içerisinde uygulamalarını tartışan yayınları yaymayı ve bu alanda bilgi üretimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

ISSN:xxxx-xxxx Internet adresi: http://www.ilkogretim-online.org.tr
 
BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
 
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi yılda 2(iki) sayı olarak yayımlanan, hakemli bir dergidir. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi'nde bir araştırmayı sonuçlarıyla yansıtan özgün araştırma makaleleri ile bilimsel nitelikleri yüksek sayılabilecek tercümeler, bilimsel gözlem ve derleme yazıları yayınlanır. Hedef kitlesi Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinde araştırmalar yapan bilim adamları ile öğretmen ve öğrencilerdir. Dergiye e-mail yoluyla makale kabul etmektedir ve değerlendirme süreci de e-posta lar aracılığı ile kısa sürede yapılmaktadır.

ISSN:1307-1076 Dergi E-mail Adresi: befdergi@gmail.com Internet Adresi:
...tasarım: Arş. Gör. Mirac AYDIN
Sayfa 1 2 3 4 5 Ana Sayfa......